What About Training

What About Training (WAT) és un mètode desenvolupat per Moggyl Open Solutions que consisteix en un sistema pas a pas per crear la millor formació i documentació en processos d’implementació de nou programari.

En tota empresa la necessitat de formació s’imposa amb la implantació de nous processos o programari, aquests processos acostumen a comprometre la productivitat de l’empresa, causant estrès i frustració entre empleats, partners i clients.

El mètode What About Training comença amb una anàlisi de necessitats de formació i documentació basant-se en criteris d’eficiència i economia d’esforços, seguit per una programa de planificació de formació, el lliurament de documentació, la formació, el seu seguiment i la seva avaluació.

Amb el Mètode What About Training de formació garantiràs alta productivitat des del minut zero en les teves implantacions de processos i programari, satisfent a clients, partnes i empleats.